< Cofnij

6 mln zł na profilaktykę

6 mln zł na profilaktykę

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podpisał w grudniu 2019 r. dwie umowy na realizację kluczowych projektów programów profilaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekty dotyczą wsparcia systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii płuc oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 6 322 876,00 zł.

Szczegółowe informacje:
» Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
» Projekt „Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”

 

Logotypy