< Cofnij

51. Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym

Pragniemy poinformować, że 6 listopada 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym odbył się finał 51. Konkursu Prac Magisterskich, który przebiegał pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego - prof. dr. hab. Jacka Wysockiego oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr. hab. Lucjusza Zaprutko. Finał odbył się przy udziale licznego grona studentów i gości.

Na tegoroczny konkurs zgłoszonych zostało 28 prac - 23 z kierunku farmacja oraz 5 z kierunku analityka medyczna. Badania realizowane były zarówno w katedrach i zakładach Wydziału Farmaceutycznego UMP, jak i w ramach współpracy zagranicznej. W proces recenzji prac w pierwszym etapie konkursu zaangażowanych było 38 recenzentów, pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 14 prac, które osiągnęły najwyższą ocenę, sumę punktów przyznanych przez dwóch, niezależnych recenzentów. Wśród finalistów znalazło się 11 absolwentów z kierunku farmacja i 3 z kierunku analityka medyczna.

Podczas finałowych prezentacji, autorzy przedstawiali wyniki swoich prac badawczych w sposób interesujący i profesjonalny, ze swobodą podejmowali również ciekawe dyskusje. Wszystkie projekty charakteryzowały się dużym potencjałem naukowym, wiele z nich posiadało cechy nowatorskie. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, wszystkie były godne wyróżnienia. Jury, złożone z dziesięciu wykładowców i nauczycieli akademickich wybrało najlepsze prace. Zwycięzcami 51. Konkursu Prac Magisterskich zostali: laureat I miejsca Julia Paczkowska - absolwentka farmacji, laureatami II miejsca ex-aequo Emilia Jakubowska i Dominik Langer - również absolwenci kierunku farmacja oraz laureatem III miejsca została Dominika Kalwa - absolwentka kierunku analityka medyczna.

W konkursie przewidziano także nagrody specjalne. Były to: nagroda od Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla najlepszej pracy z zakresu farmacji praktycznej, którą otrzymała Malwina Nowak oraz wyróżnienie dla najlepszej pracy magisterskiej z zakresu badań fitochemicznych, ufundowaną przez Phytopharm Klęka S.A., która trafiła do Marty Sarnowskiej. Ponadto, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych uhonorowała trzy wyróżniające się prace magisterskie z kierunku analityka medyczna. Nagrody otrzymały absolwentki: Dominika Kalwa, Joanna Maciejewska oraz Małgorzata Majchrzak.

Wszystkim uczestnikom 51. Konkursu Prac Magisterskich serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywania wybranego zawodu.