< Cofnij

50 lat minęło

W połowie sierpnia odbyła się jubileuszowa 50-ta edycja Obozu Naukowo-Szkoleniowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Reprezentacja 30 najlepszych studentów Uczelni udała się do Kołobrzegu celem odbycia praktyk w 9 różnych gabinetach specjalistycznych, m.in. dermatologicznym, pediatrycznym, kardiologicznym i ginekologicznym. Na obóz studenci zakwalifikowali się dzięki wytężonej pracy naukowej i działalności na rzecz Uczelni, m.in. w Studenckim Towarzystwie Naukowym.

Na kanwie wieloletniej współpracy między Poznaniem a Kołobrzegiem Rada Miasta Kołobrzeg nadała naszemu Uniwersytetowi, a także prof. dr. hab. Zygmuntowi Adamskiemu, tytuł "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu". Ponadto reprezentanci naszej Uczelni w ramach wyjazdu współorganizowali VI Polsko-Niemieckie Sympozjum Naukowe pt.: „Opieka medyczna w aspekcie 50-letniej współpracy Uczelni Medycznej z nadmorskim kurortem na przykładzie Poznania i Kołobrzegu”.

Studenci serdecznie dziękują Komendantowi Obozu prof. dr. hab. Zygmuntowi Adamskiemu, całej kadrze naukowej, a w szczególności Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Ewie Wender-Ożegowskiej oraz dr. hab. Andrzejowi Minczykowskiemu, za ich wkład w wartość dydaktyczną obozu, a także wszystkim niezwykle życzliwym osobom i instytucjom w Kołobrzegu za miłe przyjęcie i niezapomniane dwa tygodnie!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na przyszłoroczny obóz, a także do obejrzenia filmów stworzonych z okazji jubileuszu.

 

 50 lat minęło

50 lat minęło

50 lat minęło

50 lat minęło

50 lat minęło

50 lat minęło

50 lat minęło