< Cofnij

50 lat minęło

W sobotę 24 września w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego spotkali się absolwenci Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii z lat 1961-1966.

Spotkaniu odnowienia dyplomów lekarza i lekarza dentysty towarzyszyła podniosła atmosfera, a jubileusz uświetnił występ chóru Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pod dyrekcją Kasjana Drogosza.

Władze Uczelni reprezentowali Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab Edmund Grześkowiak, Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska z Prodziekanami: prof. dr. hab. Maciejem Krawczyńskim i dr hab. Anną Manią, oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński z Prodziekan dr hab. Justyną Opydo-Szymaczek.

50-lecie