< Cofnij

3rd ORBIS School kolejnym kamieniem milowym projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską

3rd ORBIS School kolejnym kamieniem milowym projektu zatwierdzonym przez Komisję Europejską

W ostatnich miesiącach nabrała tempa realizacja kolejnych zadań projektu ORBIS (Horizon 2020 - MSCA-RISE 2017) koordynowanego przez naszą Uczelnię. Po raz trzeci w jego historii w progach naszej Alma Mater zagościli przedstawiciele beneficjentów grantu z Republiki Czeskiej, Słowenii, Polski oraz instytucji partnerskiej z USA. Okazją do spotkania była 3rd ORBIS School on Topical and Transdermal Drug Delivery Systems współorganizowana przez UMP i Rutgers, the State University of New Jersey (RUTG).

W dniach 21 i 22 czerwca br. ponad 65 członków konsorcjum i gości miało okazję zapoznać się bliżej z wielokierunkowymi aspektami rozwoju systemów dostarczania leków na i przez skórę. Duże zainteresowanie i żywą dyskusję wzbudziły wykłady uznanych ekspertów wywodzących się z renomowanych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz sektora przemysłowego. Tematyka wystąpień obejmowała m.in. zagadnienia związane z anatomią i fizjologią skóry, nowoczesnymi systemami transdermalnego dostarczania leków oraz technikami analitycznymi stosowanymi w badaniach i ocenie jakości preparatów stosowanych na skórę. Uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w praktycznych pokazach laboratoryjnych i zapoznać się z nowoczesną infrastrukturą Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że duże zaangażowanie komitetu organizacyjnego zapewniło nie tylko wysoki poziom merytoryczny szkoły, ale także doskonałą atmosferę podczas spotkania integracyjnego i przerw kawowych. Co więcej, poza członkami konsorcjum wydarzenie spotkało się z również z bardzo pozytywnym odzewem światowej klasy zaproszonych wykładowców, wśród których wymienić należy m.in. prof. Bożenę Michniak-Kohn i prof. Joachima Kohn (RUTG), prof. Sebastiana Polaka (UJ), czy prof. Dimitriosa Lamprou (Queen’s University Belfast). Wyrażamy głębokie przekonanie, że zdobyta wiedza, nawiązane kontakty i wymiana doświadczeń zaowocują dalszymi sukcesami projektu. Brawo ORBIS!