< Cofnij

25-lat Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Logo

W dniach 15-17 października 2021 r. odbył się w Szklarskiej Porębie XXV Jubileuszowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

W kształceniu protetyków słuchu znaczący udział ma nasz Uniwersytet z realizowanymi studiami II stopnia. Dlatego też - podkreślając rolę naszej Uczelni - w Kongresie wzięli aktywny udział zarówno studenci tego kierunku, jak i zespół pracowników Zakładu Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki wraz z jego kierownikiem dr hab. Dorotą Hojan-Jezierską oraz dr hab. Michał Karlik, kierownik Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii, który wygłosił wykład na zaproszenie.

Liczne dyskusje podkreśliły znaczenie współpracy naukowej i dydaktycznej naszego Uniwersytetu wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Polskim Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu.