< Cofnij

11 mln dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia

Logotypy
28 września  w  Rektoracie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO", który będzie realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia: Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Swoją obecnością Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego zaszczycili: Podsekretarz  stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Janusz Cieszyński, Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Witold Czarnecki oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Damian Marciniak. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości  prawie 11 mln zł (wartość projektu 11 314 133,60 zł) zostanie utworzona i wyposażona pracownia symulacji medycznej w zakresie ECMO oraz Uczelnia zrealizuje 22 edycje kursu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" dla uczestników z terenu całego kraju. Autorami projektu są: dr Mateusz Puślecki, mgr Marek Dąbrowski, dr Marcin Ligowski. Inicjatorem była Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP pod kierownictwem prof. dra hab. Marka Jemielitego.

» Więcej informacji na temat projektu

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Materiały prasowe:
- Radio Poznań - https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/spore-pieniadze-z-ministerstwa-zdrowia-dla-poznanskich-lekarzy
- TVP Poznań (od 14:07 minuty) - https://poznan.tvp.pl/39240047/28092018-godz2100