< Cofnij

100-lecie powołania prof. Adama Wrzoska na dziekana i organizatora Wydziału Lekarskiego

25 kwietnia tego roku mija 100 lat od podjęcia przez Senat Uniwersytetu Poznańskiego uchwały o powołaniu prof. Adama Wrzoska na dziekana i organizatora Wydziału Lekarskiego oraz na stanowisko profesora zwyczajnego historii i filozofii medycyny.

Ta historyczna decyzja, zainspirowana przez rektora prof. Heliodora Święcickiego, otworzyła drogę do powołania w Poznaniu akademickich studiów lekarskich. Prof. Wrzosek przyjmując ofertę, postawił jednak kilka warunków, z których jeden był istotny dla ukonstytuowania się Wydziału: „profesorowie Wydziału Lekarskiego mogą być powoływani na swe stanowiska przez Senat tylko na wniosek organizatora do momentu zatrudnienia pierwszych sześciu  profesorów”. Senat przyjął warunki i w dniu 5 września 1920 r. zatwierdził pierwszy skład Wydziału Lekarskiego w osobach: prof. H. Święcicki, prof. A. Wrzosek, doc. Helena Gajewska, prof. Stefan Tytus Dąbrowski, prof. Wincenty Jezierski, prof. Antoni Tomasz Jurasz. Pozwoliło to na przeprowadzenie w dniu 19 listopada 1920 r.  pierwszego posiedzenia Rady Wydziału, a także, nie bez trudu, na uruchomienie wykładów dla studentów Wydziału Lekarskiego.

Na fotografii Prof. Adam Wrzosek w swoim gabinecie w Collegium Karola Marcinkowskiego, przy ul. Górna Wilda 87-89 (dzisiaj ul. 28 czerwca 1956 r.) [ze zbiorów Archiwum PAN w Poznaniu].

Profesor Adam Wrzosek siedzi przy stole. Patrzy w kierunku okna. Na stole stoi mikroskop.