Aktualności

Czy będziemy mieć nowy lek na schizofrenię?

Czy będziemy mieć nowy lek na...

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Nasza Uczelnia stanowiła część konsorcjum realizującego grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęconego wykorzystaniu inhibitora fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w celach leczniczych. Wkrótce po opisaniu w 1999 roku PDE10A hydrolizującej cAMP, a słabiej cGMP pojawiły się pomysły wykorzystania hamowania działania tego enzymu do leczenia schorzeń wywołanych zaburzeniami transmisji nerwowej pomiędzy prążkowiem, a korą mózgową, klinicznie manifestujących się pobudzeniem psychicznym i ruchowym (ryc. 1). Nasza Uczelnia aktywnie włączyła się do badań nad inhibitorem PDE10A. Jednym z ambitniejszych przedsięwzięć w tym zakresie stanowił udział UMP w konsorcjum realizującym grant NCBiR STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015.

Symulowany przeszczep płuca

Symulowany przeszczep płuca

2 lipca 2024 r. w Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu odbyła się wyjątkowa symulacja przeszczepu płuca! Cała procedura była zaplanowana z największą precyzją i obejmowała: Pobranie symulowanego narządu przez doświadczony Zespół Pobraniowy. Bezpieczny transport płuca karetką pogotowia. Udział Symulowanego Pacjenta jako biorcy w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

Studenci Ratownictwa Medycznego na III Mistrzostwach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Studenci Ratownictwa Medycznego na III...

W dniu 6 lipca 2024 r., w Szyszłowie, gmina Ostrowite, odbyły się III Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Służb Mundurowych. Wzięło w nich udział 13 drużyn z różnych części kraju, w tym JRG, OSP, Służby Celno-Skarbowej. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentował sześcioosobowy zespół złożony ze studentów I roku Ratownictwa Medycznego w składzie: Antoni Panieński, Magdalena Olszak, Maksymilian Filus, Maja Mirecka, Bartłomiej Spirka i Jakub Lewandowski w roli dowódcy.

Dyplomatorium absolwentów kierunków nauczanych w języku angielskim

Dyplomatorium absolwentów kierunków...

W dniu 3 czerwca 2024 r. w Auli UAM odbyła się uroczystość dyplomatoryjna dla tegorocznych absolwentów kierunków nauczanych w języku angielskim. W tym roku upragnione dyplomy odebrało 196 absolwentów z 26 krajów, uzyskując tytuły lekarza i lekarza-dentysty. Najliczniej reprezentowanymi grupami narodowymi w tym roczniku były: tajwańska, amerykańska, kanadyjska, norweska, tajlandzka, libańska i brytyjska.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 lipca 2024 r. zmarł śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Antoni Pruszewicz, Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1987-1993, Prorektor ds. Nauki w latach 1981-1987. Wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii. Doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów i lekarzy. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 13 lipca 2024 r. o godz. 9:30 na cmentarzu w Puszczykowie.

Projekt finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekt finansowany z Programu...

Informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie.

Zobacz więcej aktualności