Kontakt - Erasmus 2014-2021

UCZELNIANY KOD ERASMUS+: PL POZNAN05

 Koordynator Uczelniany

 

 

mgr Bożena RADUCHA, braducha@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

Koordynatorzy wydziałowi:

- Wydział Lekarski 

 

prof. dr hab. Anna MANIA

(kierunek lekarski)

amania@ump.edu.pl

 

 

 

 

  - Wydział Medyczny

 

dr hab. Marta DYSZKIEWICZ-KONWIŃSKA

(kierunek lekarsko-dentystyczny i technik dentystycznych)

m.dyszkiewicz@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

 

- Wydział Medyczny:

 

dr hab. Marta STELMACH-MARDAS

(kierunek dietetyka i biotechnologia)

stelmach@ump.edu.pl

 

 

 

 

- Wydział Farmaceutyczny

 

dr  Maciej STAWNY

mstawny@ump.edu.pl

 

 

- Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Małgorzata ZGORZALEWICZ-STACHOWIAK, neuro@ump.edu.pl

 

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą

- Małgorzata Piórkowska, mpiorkow@ump.edu.pl, tel. (61)854 62 50: obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+

- Magdalena Rolska, mrolska@ump.edu.pl, tel. (61)854 60 34: obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+.

- Bożena Raducha, braducha@ump.edupl; tel. (061) 854 60 36: obsługa administarcyjna wyjazdów i przyjazdów nauczycieli akademickich i  innych pracowników, umowy bilateralne

ERASMUSOWY KOD UCZELNI: PL POZNAN05, kod IOD: E10206891

NAZWA UCZELNI W JĘZYKU ANGIELSKIM: POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES