Władze rektorskie

  JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Zdjęcie - prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Kontakt:
Biuro Obsługi Rektora
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-03, 61 854-62-26
fax: 61 852-03-42
e-mail: rektor@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Michał Nowicki
Zdjęcie - prof. dr hab. Michał Nowicki

Kontakt:
Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
 Zdjęcie - prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Kontakt:
Biuro Obsługi Prorektora ds. Studenckich
mgr Kamila Stiller
e-mail: sprawy_studenckie@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-23, 854-60-72

  Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Zdjęcie - prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Kontakt:
Biuro Obsługi Prorektor ds. Dydaktyki
ul. Bukowska 70, pok. D205
mgr Beata Adamczak
e-mail: dydaktyka@ump.edu.pl
tel.: 61 854-75-38

  Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Kontakt:
tel.: 61 854-62-07
e-mail: e.wenderozegowska@ump.edu.pl
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
mgr Hanna Więczkowska
tel.: 61 854-62-34
e-mail: hwieczko@ump.edu.pl
Biuro Szkoły Doktorskiej
mgr Anna Nowak
tel.: 61 854-73-88
e-mail: szkoladoktorska@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
Zdjęcie - prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Kontakt:
Biuro Obsługi Rektora
tel.: 61 854-62-28
fax: 61 852-03-42
e-mail: irapczyn@ump.edu.pl

  Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Zdjęcie - prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Kontakt:
tel.: 61 854-62-22
Dział Promocji i Karier
tel.: 61 854-60-31
e-mail: promocja@ump.edu.pl

 

Zobacz także