Władze dziekańskie

Wydział Lekarski

  Dziekan
dr hab. Maciej Cymerys, prof. UMP
Zdjęcie - dr hab. Maciej Cymerys
  Prodziekan
prof. dr hab. Anna Mania
Zdjęcie - dr hab. Anna Mania
  Prodziekan
dr hab. Aleksandra Uruska
Zdjęcie - dr hab. Aleksandra Uruska
  Prodziekan
dr hab. Michał Karlik
Zdjęcie - dr hab. Michał Karlik

Wydział Medyczny

  Dziekan
dr hab. Wiesław Markwitz, prof. UMP
Zdjęcie - dr hab. Wiesław Markwitz
  Prodziekan
prof. dr hab. Paweł Bogdański
prof. dr hab. Paweł Bogdański
  Prodziekan
dr hab. Agnieszka Przystańska
Zdjęcie - dr hab. Agnieszka Przystańska
  Prodziekan
dr hab. Jakub Żurawski
Zdjęcie - dr hab. Jakub Żurawski

Wydział Farmaceutyczny

  Dziekan
prof. dr hab. Anna Jelińska
Zdjęcie - prof. dr hab. Anna Jelińska
  Prodziekan
prof. dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
Zdjęcie - dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
  Prodziekan
dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska, prof. UMP
Zdjęcie - dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska

Wydział Nauk o Zdrowiu

  Dziekan
prof. dr hab. Ryszard Marciniak
Zdjęcie - prof. dr hab. Ryszard Marciniak
  Prodziekan
dr hab. Ewa Baum
Zdjęcie - dr hab. Ewa Baum
  Prodziekan
dr hab. Przemysław Lisiński
Zdjęcie - dr hab. Przemysław Lisiński
  Prodziekan
dr hab. Dorota Talarska
Zdjęcie - dr hab. Dorota Talarska

 

Zobacz także