Terminy posiedzeń Senatu

Terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim 2022/2023:
POSIEDZENIE ODWOŁANE!
19 października 2022 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
23 listopada 2022 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
14 grudnia 2022 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
25 stycznia 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
POSIEDZENIE ODWOŁANE!
22 lutego 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
22 marca 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
26 kwietnia 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
ZMIANA TERMINU
24 maja 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A

NOWY TERMIN
31 maja 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
21 czerwca 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A
27 września 2023 r., godz. 12:00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, sala A