Rada Uczelni UMP 2021-2024

  dr Janusz Kazimierz Popaszkiewicz
Przewodniczący
dr Janusz Kazimierz Popaszkiewicz
  prof. dr hab. Jacek Wysocki
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Jacek Wysocki
  Franciszek Hutten-Czapski
Franciszek Hutten-Czapski
  Dominika Kulczyk
Dominika Kulczyk
  prof. dr hab. Marek Jemielity
prof. dr hab. Marek Jemielity
  prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
  Piotr Stachowiak
 

Kontakt:

Biuro Obsługi Rektora
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-61-03, 61 854-62-26
fax: 61 852-03-42
e-mail: radauczelni@ump.edu.pl