Pełnomocnicy Rektora

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Rzecznik prasowy

prof. dr hab. Sławomir Michalak
Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych w UMP

prof. dr hab. Ewa Florek
Pełnomocnik ds. wyznaczeń na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Uczelniany Koordynator Programu MOSTUM

prof. dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi

prof. dr hab. Beata Stanisz
Pełnomocnik ds. współpracy z Grodno State Medical University oraz Medical University, Witebsk

prof. dr hab. Krystyna Jaracz
Pełnomocnik ds. współpracy z Linkőping Universitet (Szwecja)

prof. dr hab. Ewa Florek
Pełnomocnik ds. współpracy z State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu, Chisinau

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Pełnomocnik ds. współpracy z National Uniersity of Pharmacy, Charków oraz z Danylo Halytsky Lviv National Medical University

prof. dr hab. Janina Lulek
Pełnomocnik ds. współpracy z z University of Lorraine (Francja)

dr hab. Marzena Dworacka, prof. UMP
Pełnomocnik ds. współpracy z West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University

prof. dr hab. Błażej Męczekalski
Pełnomocnik ds. współpracy z The University of Edinburgh (Wielka Brytania)

dr Paweł Żebryk
Pełnomocnik ds. ankietyzacji w UMP

mgr Bożena Raducha
Koordynator programu ERASMUS+

prof. dr hab. Monika Urbaniak
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym w UMP

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Pełnomocnik ds. Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dr hab. Krzysztof Kus
Pełnomocnik Rektora i Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Dobrostanu Zwierząt, na których prowadzone są badania w UMP

prof. dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik
Pełnomocnik Rektora i Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Dobrostanu Zwierząt, na których prowadzone są badania w UMP

prof. dr hab. Krystyna Jaracz
Redaktor naczelna czasopisma "Pielęgniarstwo Polskie"

prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej

dr hab. Marcin Żarowski, prof. UMP
Pełnomocnik Rektora ds. Sprawozdawczości w Systemie SEDN

dr hab. Barbara Poniedziałek
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w UMP

dr Rafał Staszewski
Pełnomocnik Rektora ds. Public Relations

dr Barbara Purandare
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych 

mgr Krystyna Piątkowska
Pełnomocnik ds. Budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego

Zobacz także