Jednostki wydziałowe

  Dane teleadresowe oraz składy osobowe jednostek znajdują się w BAZIE PRACOWNIKÓW UMP.

WYDZIAŁ LEKARSKI

1. INSTYTUT CHIRURGII

1) Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

a) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Naczyniowego
b) Pracownia Technik i Technologii Endowaskularnych

2) Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

3) Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

a) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Kolorektalnej
b) Pracownia Dokumentacji Fotograficznej
c) Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

4) Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

2. INSTYTUT PEDIATRII

1) Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

a) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
b) Pracownia Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

2) Klinika Kardiologii Dziecięcej

a) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
b) Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
c) Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej

3) Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

a) Pracownia Dializ

4) Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

a) Pracownia Endokrynologii Molekularnej

5) Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

6) Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

7) Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

a) Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych
b) Pracownia Immunopatologii Wirusowych Zapaleń Wątroby
c) Pracownia Diagnostyki Chorób Wątroby Wieku Dziecięcego

8) Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

a) Pracownia Aerozoloterapii i Diagnostyki Czynnościowej Płuc
b) Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych

9) Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

10) Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

11) Zakład Radiologii Pediatrycznej

12) Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

a) Pracownia Wideochirurgii Dziecięcej
b) Pracownia Neurourologii i Urodynamiki

13) Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (WNoZ)

3. KATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

1) I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2) Pracownia Komputerowej Symulacji Znieczulania i Intensywnej Terapii

3) Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

4) Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii

5) Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

1) Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

2) Klinika Chorób Wewnętrznych

5. KATEDRA GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

1) Klinika Ginekologii Operacyjnej

2) Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

3) Klinika Onkologii Ginekologicznej

4) Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych

5) Klinika Rozrodczości

a) Pracownia Cytogenetyczna i Hodowli Tkanek

6. KATEDRA NEUROLOGII

1) Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego

2) Klinika Neurologii

a) Pracownia Reologiczna
b) Pracownia Neurosonologii
c) Pracownia Neurobiologii

3) Zakład Neurochemii i Neuropatologii

a) Pracownia Neurogenetyki Klinicznej

4) Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej

5) Pracownia Cytometrii Przepływowej i Biologii Naczyń

7. KATEDRA OKULISTYKI I KLINIKA OKULISTYCZNA

1) Pracownia Diagnostyki Dokumentacyjnej

2) Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków

8. KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ

1) Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

a) Pracownia Biomechaniki Ruchu

2) Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

a) Pracownia Chorób Kręgosłupa
b) Pracowni Medycyny Sportu

9. KATEDRA OTOLARYNGOLOGI, CHIRURGII GŁOWY, SZYI ORAZ ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

1) Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

a) Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu

2) Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej

10. KATEDRA RADIOLOGII OGÓLNEJ I NEURORADIOLOGII

1) Zakład Radiologii Ogólnej

2) Zakład Neuroradiologii

a) Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

11. KATEDRA RADIOLOGII OGÓLNEJ I ZABIEGOWEJ

1) Zakład Radiologii Klinicznej

a) Pracownia Radiologii Narządu Ruchu

12. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII

13. KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

14. KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, PRZEMIANY MATERII i CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Medycyny Nuklearnej

2) Pracownia Endokrynologii Molekularnej

3) Pracownia Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego

4) Pracownia Zaburzeń Identyfikacji Płci

15. KATEDRA I KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII

1) Pracownia Psychoakustyki i Elektrofizjologii Słuchu, Głosu i Mowy

16. KATEDRA I KLNIKA HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU

1) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Pracownia Cytogenetyki

3) Pracownia Cytometrii Przepływowej

4) Pracownia Hematopoezy, Bank Komórek Macierzystych

5) Pracownia Hemostazy

17. KATEDRA I KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia

18. KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

1) Pracownia Analgezji Regionalnej i Badania Bólu

2) Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych

3) Pracownia Geriatrii

4) Pracownia Farmakoterapii w Opiece Paliatywnej

19. KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII, TRANSPLANTOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Hemodializ

2) Pracownia Dializ Otrzewnowych

3) Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek

4) Pracownia Nefrologii Molekularnej

5) Pracownia Ultrasonografii Nefrologicznej

20. KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII I NEUROTRAUMATOLOGII

1) Pracownia Obrazowania Śródoperacyjnego

21. KATEDRA i KLINIKA ONKOLOGII

1) Pracownia Nowotworów Gruczołu Piersiowego

2) Pracownia Nowotworów Układu Moczowo-Płciowego

22. KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII PULMONOLOGICZNEJ

1) Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

2) Pracownia Badań Czynnościowych

3) Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego

4) Pracownia Fizjoterapii Oddechowej

23. KATEDRA I KLINIKA TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII I CHIRURGII RĘKI

1) Pracownia Mikrochirurgii i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu

2) Pracownia Traumatologii Sportu i Biomechaniki Sportu

24. KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII, REHABILITACJI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej

2) Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej

3) Pracownia Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej

4) Pracownia Terapii Biologicznej

25. KATEDRA I ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ

1) Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku

26. KATEDRA I ZAKŁAD HISTORII I FILOZOFII NAUK MEDYCZNYCH

1) Pracownia Historii Seksuologii

27. KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

1) Pracownia Psychologii Klinicznej

2) Pracownia Chorób Metabolicznych Kości

28. KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

1) Pracownia Toksykologii Sądowej

2) Pracownia Genetyki Sądowej

3) Pracownia Prawa Medycznego

29. KLINIKA ONKOLOGII KLINICZNEJ I DOŚWIADCZALNEJ

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

1. KATEDRA BIOFIZYKI

1) Zakład Biofizyki

2) Zakład Protetyki Słuchu

2. KATEDRA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1) Zakład Immunologii Nowotworów

3. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

1) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

2) Pracownia Klinicznej Diagnostyki Różnicowej

3) Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej

4) Pracownia Biochemii Stresu Oksydacyjnego

5) Pracownia Patobiochemii Śródbłonka

4. KATEDRA I ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

5. KATEDRA CHORÓB OCZU I OPTOMETRII

1) Klinika Chorób Oczu

2) Zakład Optometrii

6. KATEDRA KARDIOLOGII

1) I Klinika Kardiologii

a) Pracownia Patomorfologii Serca
b) Pracownia Hemodynamiki
c) Pracownia Elektrofizjologii Serca
d) Pracownia Elektroterapii Serca
e) Pracownia Rezonansu Magnetycznego Serca i Naczyń
f) Pracownia Badań Wysiłkowych
g) Pracownia Echokardiografii
h) Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca
i) Pracownia Badań Czynności Płytek Krwi

2) II Klinika Kardiologii

a) Pracownia Hemodynamiki
b) Pracownia Elektrofizjologii Serca
c) Pracownia Implantacji Stymulatorów

3) Zakład Farmakologii Klinicznej

a) Pracownia Farmakogenetyki Klinicznej

7. KATEDRA KARDIO-TORAKOCHIRURGII

1) Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

a) Pracownia Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa Pacjenta

2) Klinika Torakochirurgii

a) Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

3) Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

8. KATEDRA MEDYCYNY SPOŁECZNEJ

1) Zakład Epidemiologii i Higieny

a) Pracownia Profilaktyki Uzależnień
b) Pracownia Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii

2) Zakład Zdrowia Publicznego

3) Pracownia Socjologii Medycznej

9. KATEDRA NEONATOLOGII

1) Klinika Neonatologii

a) Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka

2) Klinika Zakażeń Noworodków

a) Pracownia Mikrobioty i Żywienia

10. KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

1) Klinika Ortopedii i Traumatologii

a) Pracownia Propriocepcji

2) Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii

a) Pracownia Trybologii i Biomateriałów

11. KATEDRA PERINATOLOGII I GINEKOLOGII

1) Klinika Ginekologii

a) Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii

2) Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych

a) Pracownia Biologii Molekularnej

3) Klinika Perinatologii i Ginekologii

a) Pracownia Ultrasonograficznej Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu
b) Pracownia Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka
c) Pracownia Dydaktyki, Historii Położnictwa i Ginekologii

12. KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

1) Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych

a) Pracownia Implantoprotetyki
b) Pracownia Techniki Dentystycznej

2) Klinika Dysfunkcji Narządu Żucia

a) Pracownia Rehabilitacji Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

3) Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej

13. KATEDRA PSYCHIATRII

1) Klinika Psychiatrii Dorosłych

2) Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

a) Pracownia Psychopatologii Małego Dziecka
b) Pracownia Psychofizjologii

3) Zakład Genetyki w Psychiatrii

a) Laboratorium
b) Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Psychiatrii
c) Pracownia Biomarkerów Białkowych
d) Pracownia Genomiki i Transkryptomiki

4) Pracownia Neuropsychobiologii

5) Pracownia Neuropsychiatrii

6) Zakład Zdrowia Psychicznego

14. KATEDRA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

1) Klinika Stomatologii Dziecięcej

a) Pracownia Stomatologii Społecznej
b) Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

2) Zakład Stomatologii Grup Ryzyka

a) Pracownia Przedklinicznej Stomatologii Dziecięcej

15. KATEDRA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ENDODONCJI

1) Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

a) Pracownia Chorób Przyzębia

2) Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji

3) Zakład Stomatologii Zintegrowanej

a) Pracownia Stomatologii Społecznej

16. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII GŁOWY, SZYI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

a) Pracownia Audiologii Onkologicznej
b) Pracownia Chirurgii Rekonstrukcyjnej
c) Pracownia Foniatryczno-Logopedyczna

17. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i PERIODONTOLOGII

1) Pracownia Implantologii

18. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

1) Pracownia Ultrasonografii

2) Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

19. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH

1) Pracownia Medycyny Podróży

2) Pracownia Parazytologiczna

20. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

21. KATEDRA DERMATOLOGII

1) Klinika Dermatologii

a) Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
b) Pracownia Dermatochirurgii
c) Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych
d) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry
e) Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii
f) Pracownia Kosmetologii Lekarskiej

2) Zakład Dermatologii i Wenerologii

a) Pracownia Mikologii Lekarskiej
b) Pracownia Chorób Tkanki Łącznej

3) Zakład Alergicznych i Zawodowych Chorób Skóry

a) Pracownia Dermatologii Dziecięcej

22. KATEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII, DIETETYKI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

23. KATEDRA HIPERTENSJOLOGII

1) Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

a) Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego
b) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego
c) Pracownia Angiologiczna
d) Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego
e) Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego
f) Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic
g) Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego
h) Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Cywilizacyjnych

2) Zakład Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

24. KLINIKA ORTOPEDII KRĘGOSŁUPA DOROSŁYCH

25. KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII SZCZĘKOWEJ I ORTODONCJI

1) Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych

2) Pracownia Estetyki Twarzy

26. KATEDRA I ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ

27. KATEDRA i ZAKŁAD BIOMATERIAŁOW I STOMATOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

1) Pracownia Ergonomii

2) Pracownia Radiologii Stomatologicznej

3) Pracownia Fizjoterapii

28. KATEDRA I ZAKŁAD ELEKTRORADIOLOGII

29. KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII

1) Pracownia Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu

2) Pracownia Rytmów Biologicznych

3) Pracownia e-Fizjologii

30. KATEDRA I ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

31. KATEDRA I ZAKŁAD INFORMATYKI I STATYSTYKI

32. KATEDRA I ZAKŁAD LECZENIA OTYŁOŚCI, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH ORAZ DIETETYKI KLINICZNEJ

33. KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

34. KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII

1) Pracownia Medycznej e-Edukacji

35. KATEDRA I ZAKŁAD PATOLOGII I PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW

36. KATEDRA PATOMORFOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

1) Zakład Patomorfologii Klinicznej

a) Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej
b) Pracownia Diagnostyki Cytologicznej
c) Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej
d) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
e) Pracownia Patomorfologii Pediatrycznej

2) Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej

3) Zakład Immunologii

37. KLINIKA WAD ROZWOJOWYCH TWARZY

38. ZAKŁAD MEDYCYNY ŚRODOWISKOWEJ

39. ZAKŁAD IMMUNOBIOLOGII

40. KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

41. KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII I PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ

42. KATEDRA I ZAKŁAD PSYCHOLOGII KINICZNEJ

1) Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

43. KATEDRA I ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

1. KATEDRA I ZAKŁAD GENETYKI I MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

2. KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII FARMACEUTYCZNEJ

3. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII KLINICZNEJ I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

1) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Pracownia Analizy Białek

4. KATEDRA I ZAKŁAD BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN

5. KATEDRA I ZAKŁAD BROMATOLOGII

6. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ

7. KATEDRA I ZAKŁAD FARMACJI FIZYCZNEJ I FARMAKOKINETYKI

8. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ

9. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

10. KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI

11. KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII

12. KATEDRA I ZAKŁAD FARMACJI KLINICZNEJ i BIOFARMACJI

1) Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej

13. KATEDRA I ZAKŁAD KOSMETOLOGII PRAKTYCZNEJ I PROFILAKTYKI CHORÓB SKÓRY

14. KATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ŚRODKÓW LECZNICZYCH

1) Pracownia Badań Strukturalnych

15. KATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII POSTACI LEKU

1) Pracownia Farmacji Praktycznej

16. KATEDRA I ZAKŁAD TOKSYKOLOGII

1) Pracownia Matematyki

2) Laboratorium Badań Środowiskowych

17. KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

1. INSYTUT PEDIATRII

1) Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

2. KATEDRA MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1) Zakład Ratownictwa Medycznego

a) Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych w Warunkach Przedszpitalnych

2) Zakład Medycyny Ratunkowej

a) Pracownia Toksykologii Klinicznej
b) Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
c) Pracownia Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

3. KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

1) Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

2) Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

3) Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej

4) Pracownia Historii Zawodów Medycznych

5) Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego

4. KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

1) Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

2) Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego

3) Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

4) Zakład Praktyki Pielęgniarskiej

5. KATEDRA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

1) Klinika Rehabilitacji

a) Pracownia Rehabilitacji Klinicznej

2) Zakład Fizjoterapii

a) Pracownia Praktycznej Nauki Zawodu
b) Pracownia Kinezyterapii

6. KATEDRA ZDROWIA MATKI I DZIECKA

1) Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

a) Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej
b) Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka

2) Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

7. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I KOLOREKTALNEJ

8. KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

1) Pracownia Polisomnografii i Badań Snu Dzieci i Młodzieży

2) Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

3) Pracownia Fizjoterapii Wieku Rozwojowego

9. KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI

1) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Pracownia Biologii Rozrodu

3) Pracownia Epigenetyki

10. KATEDRA EDUKACJI MEDYCZNEJ

1) Zakład Edukacji Medycznej

2) Zakład Symulacji Medycznej

11. KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

1) Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego

2) Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej

3) Pracownia Zdrowia Międzynarodowego

4) Pracownia Epidemiologii

5) Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

6) Pracownia Medycyny Ekstremalnej

12. ZAKŁAD BIONIKI I BIOIMPEDANCJI

1) Pracownia Spektroskopii Elektrycznej

2) Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej

13. ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU

14. ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

15. ZAKŁAD TERAPII ZAJĘCIOWEJ

16. ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

a) Pracownia Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia

b) Pracownia Marketingu Społecznego