Jednostki wydziałowe

  Dane teleadresowe oraz składy osobowe jednostek znajdują się w BAZIE PRACOWNIKÓW UMP.

WYDZIAŁ LEKARSKI

1. INSTYTUT CHIRURGII

1) Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

a) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Naczyniowego
b) Pracownia Technik i Technologii Endowaskularnych

2) Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

3) Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

a) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Kolorektalnej
b) Pracownia Dokumentacji Fotograficznej
c) Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

4) Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

2. INSTYTUT PEDIATRII

1) Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

a) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
b) Pracownia Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

2) Klinika Kardiologii Dziecięcej

a) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
b) Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
c) Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej

3) Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

a) Pracownia Dializ

4) Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej

a) Pracownia Endokrynologii Molekularnej

5) Klinika Diabetologii, Auksologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

6) Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej

7) Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

a) Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych
b) Pracownia Immunopatologii Wirusowych Zapaleń Wątroby
c) Pracownia Diagnostyki Chorób Wątroby Wieku Dziecięcego

8) Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

a) Pracownia Aerozoloterapii i Diagnostyki Czynnościowej Płuc
b) Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych

9) Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

10) Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

11) Zakład Radiologii Pediatrycznej

12) Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

a) Pracownia Wideochirurgii Dziecięcej
b) Pracownia Neurourologii i Urodynamiki

13) Zakład Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (WNoZ)

3. INSTYTUT BIOSTRUKTURALNYCH PODSTAW NAUK MEDYCZNYCH (WM)

1) Zakład Medycyny Sądowej

a) Pracownia Toksykologii Sądowej
b) Pracownia Genetyki Sądowej
c) Pracownia Prawa Medycznego

4. INSTYTUT ONKOLOGII

1) Klinika Onkologii

a) Pracownia Nowotworów Układu Moczowo-Płciowego
b) Pracownia Nowotworów Gruczołu Piersiowego

2) Klinika Chirurgii Onkologicznej

3) Klinika Ginekologii Onkologicznej

4) Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej

5. KATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

1) I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

a) Pracownia Komputerowej Symulacji Znieczulania i Intensywnej Terapii

2) Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

3) Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

a) Pracownia Dydaktyki Anestezjologii w Ginekologii i Położnictwie

6. KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

1) Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

2) Klinika Chorób Wewnętrznych

a) Pracownia Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Immunoterapii Chorób Reumatycznych

7. KATEDRA GINEKOLOGII

1) Klinika Ginekologii Operacyjnej

2) Klinika Ginekologii

a) Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii

3) Klinika Onkologii Ginekologicznej

8. KATEDRA NEUROLOGII

1) Klinika Neurologii

a) Pracownia Reologiczna
b) Pracownia Neurosonologii
c) Pracownia Neurobiologii

2) Zakład Neurochemii i Neuropatologii

a) Pracownia Neurogenetyki Klinicznej

3) Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej

4) Pracownia Cytometrii Przepływowej i Biologii Naczyń

9. KATEDRA OKULISTYKI I KLINIKA OKULISTYCZNA

1) Pracownia Diagnostyki Dokumentacyjnej

2) Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków

10. KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ

1) Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

a) Pracownia Biomechaniki Ruchu

2) Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

a) Pracownia Chorób Kręgosłupa
b) Pracowni Medycyny Sportu

11. KATEDRA OTOLARYNGOLOGI, CHIRURGII GŁOWY i SZYI ORAZ ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

1) Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

a) Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu

2) Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej

12. KATEDRA RADIOLOGII OGÓLNEJ I NEURORADIOLOGII

1) Zakład Radiologii Ogólnej

2) Zakład Neuroradiologii

a) Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

13. KATEDRA RADIOLOGII OGÓLNEJ I ZABIEGOWEJ

1) Zakład Radiologii Klinicznej

a) Pracownia Radiologii Narządu Ruchu

14. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII

15. KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, PRZEMIANY MATERII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Medycyny Nuklearnej

2) Pracownia Endokrynologii Molekularnej

3) Pracownia Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego

4) Pracownia Zaburzeń Identyfikacji Płci

16. KATEDRA I KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII

1) Pracownia Psychoakustyki i Elektrofizjologii Słuchu, Głosu i Mowy

17. KATEDRA I KLNIKA HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU

1) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Pracownia Cytogenetyki

3) Pracownia Cytometrii Przepływowej

4) Pracownia Hematopoezy, Bank Komórek Macierzystych

5) Pracownia Hemostazy

18. KATEDRA I KLINIKA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia

19. KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

1) Pracownia Analgezji Regionalnej i Badania Bólu

2) Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych

3) Pracownia Geriatrii

4) Pracownia Farmakoterapii w Opiece Paliatywnej

20. KATEDRA I KLINIKA NEFROLOGII, TRANSPLANTOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Hemodializ

2) Pracownia Dializ Otrzewnowych

3) Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek

4) Pracownia Nefrologii Molekularnej

5) Pracownia Ultrasonografii Nefrologicznej

21. KATEDRA I KLINIKA NEUROCHIRURGII I NEUROTRAUMATOLOGII

1) Pracownia Obrazowania Śródoperacyjnego

22. KATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII PULMONOLOGICZNEJ

1) Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

2) Pracownia Badań Czynnościowych

3) Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego

4) Pracownia Fizjoterapii Oddechowej

23. KATEDRA I KLINIKA TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII I CHIRURGII RĘKI

1) Pracownia Mikrochirurgii i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu

2) Pracownia Traumatologii Sportu i Biomechaniki Sportu

3) Pracownia Ortopedii, Traumatologii i Fizjoterapii Narządu Ruchu w Chorobach Rzadkich

24. KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII, REHABILITACJI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1) Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej

2) Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej

3) Pracownia Chorób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej

4) Pracownia Terapii Biologicznej

25. KATEDRA I ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJ

1) Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku

26. KATEDRA I ZAKŁAD HISTORII I FILOZOFII NAUK MEDYCZNYCH

1) Pracownia Historii Seksuologii

27. KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY RODZINNEJ

1) Pracownia Psychologii Klinicznej

2) Pracownia Chorób Metabolicznych Kości

28. KATEDRA ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

1) Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

2) Zakład Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

29. KATEDRA MEDYCYNY PERINATALNEJ

1) Klinika Rozrodczości

a) Pracownia Cytogenetyczna i Hodowli Tkanek

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

1. INSTYTUT BIOSTRUKTURALNYCH PODSTAW NAUK MEDYCZNYCH

1) Zakład Histologii i Embriologii

2) Zakład Anatomii Prawidłowej

a) Pracownia Odontologii

3) Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

4) Zakład Medycyny Sądowej (WL)

a) Pracownia Toksykologii Sądowej
b) Pracownia Genetyki Sądowej
c) Pracownia Prawa Medycznego

5) Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej (WNoZ)

a) Pracownia Spektroskopii Elektrycznej
b) Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej

2. KATEDRA BIOFIZYKI

1) Zakład Biofizyki

2) Zakład Protetyki Słuchu

3. KATEDRA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1) Zakład Immunologii Nowotworów

4. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

1) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

2) Pracownia Klinicznej Diagnostyki Różnicowej

3) Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej

4) Pracownia Biochemii Stresu Oksydacyjnego

5) Pracownia Patobiochemii Śródbłonka

5. KATEDRA I ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

6. KATEDRA CHORÓB OCZU I OPTOMETRII

1) Klinika Chorób Oczu
2) Zakład Optometrii

7. KATEDRA KARDIOLOGII

1) I Klinika Kardiologii

a) Pracownia Patomorfologii Serca
b) Pracownia Hemodynamiki
c) Pracownia Elektrofizjologii Serca
d) Pracownia Elektroterapii Serca
e) Pracownia Rezonansu Magnetycznego Serca i Naczyń
f) Pracownia Badań Wysiłkowych
g) Pracownia Echokardiografii
h) Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca
i) Pracownia Badań Czynności Płytek Krwi

2) II Klinika Kardiologii

a) Pracownia Hemodynamiki
b) Pracownia Elektrofizjologii Serca
c) Pracownia Implantacji Stymulatorów

3) Zakład Farmakologii Klinicznej

a) Pracownia Farmakogenetyki Klinicznej

8. KATEDRA KARDIO-TORAKOCHIRURGII

1) Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii

a) Pracownia Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa Pacjenta

2) Klinika Torakochirurgii

a) Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

3) Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

9. KATEDRA MEDYCYNY SPOŁECZNEJ

1) Zakład Epidemiologii i Higieny

a) Pracownia Profilaktyki Uzależnień
b) Pracownia Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii

2) Zakład Zdrowia Publicznego

3) Pracownia Socjologii Medycznej

10. KATEDRA NEONATOLOGII

1) Klinika Neonatologii

a) Pracownia Mikrobioty i Żywienia

2) II Klinika Neonatologii

a) Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka

11. KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

1) Klinika Ortopedii i Traumatologii

a) Pracownia Propriocepcji

2) Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii

a) Pracownia Trybologii i Biomateriałów

12. KATEDRA MEDYCYNY PERINATALNEJ

1) Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych

a) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Klinika Perinatologii i Ginekologii

a) Pracownia Ultrasonograficznej Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu
b) Pracownia Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka
c) Pracownia Dydaktyki, Historii Położnictwa i Ginekologii

3) Klinika Rozrodczości (WL)

a) Pracownia Cytogenetyczna i Hodowli Tkanek

13. KATEDRA I KLINIKA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ I GEROSTOMATOLOGII

a) Pracownia Patologii Jamy Ustnej
b) Pracownia Implantoprotetyki

14. KATEDRA PSYCHIATRII

1) Klinika Psychiatrii Dorosłych

a) Pracownia Zaburzeń Afektywnych

2) Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

a) Pracownia Psychopatologii Małego Dziecka
b) Pracownia Psychofizjologii

3) Zakład Genetyki w Psychiatrii

a) Laboratorium
b) Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Psychiatrii
c) Pracownia Biomarkerów Białkowych
d) Pracownia Genomiki i Transkryptomiki

4) Pracownia Neuropsychobiologii

5) Pracownia Neuropsychiatrii

6) Zakład Zdrowia Psychicznego

15. KATEDRA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

1) Klinika Stomatologii Dziecięcej

a) Pracownia Stomatologii Społecznej
b) Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

2) Zakład Stomatologii Grup Ryzyka

a) Pracownia Przedklinicznej Stomatologii Dziecięcej

16. KATEDRA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ, ENDODONCJI I BIOMATERIAŁÓW

1) Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

a) Pracownia Chorób Przyzębia
b) Pracownia Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji

2) Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej

a) Pracownia Ergonomii
b) Pracownia Radiologii Stomatologicznej
c) Pracownia Fizjoterapii

17. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII GŁOWY, SZYI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ

a) Pracownia Audiologii Onkologicznej
b) Pracownia Chirurgii Rekonstrukcyjnej
c) Pracownia Foniatryczno-Logopedyczna

18. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, CHORÓB PRZYZĘBIA I BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

1) Pracownia Implantologii

19. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

1) Pracownia Ultrasonografii

2) Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

3) Pracownia Leczenia Wad Czaszkowo-Zgryzowych

20. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH

1) Pracownia Medycyny Podróży

2) Pracownia Parazytologiczna

21. KATEDRA I KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

22. KATEDRA DERMATOLOGII

1) Klinika Dermatologii

a) Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
b) Pracownia Dermatochirurgii
c) Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych
d) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry
e) Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii
f) Pracownia Kosmetologii Lekarskiej

2) Zakład Dermatologii i Wenerologii

a) Pracownia Mikologii Lekarskiej
b) Pracownia Chorób Tkanki Łącznej

3) Zakład Alergicznych i Zawodowych Chorób Skóry

a) Pracownia Dermatologii Dziecięcej

23. KATEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII, DIETETYKI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

24. KATEDRA HIPERTENSJOLOGII

1) Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

a) Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego
b) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego
c) Pracownia Angiologiczna
d) Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego
e) Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego
f) Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic
g) Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego
h) Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Cywilizacyjnych

2) Zakład Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

25. KLINIKA ORTOPEDII KRĘGOSŁUPA DOROSŁYCH

26. KATEDRA I ZAKŁAD ELEKTRORADIOLOGII

27. KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII

1) Pracownia Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu
2) Pracownia Rytmów Biologicznych
3) Pracownia e-Fizjologii

28. KATEDRA I ZAKŁAD INFORMATYKI I STATYSTYKI

29. KATEDRA I ZAKŁAD LECZENIA OTYŁOŚCI, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH ORAZ DIETETYKI KLINICZNEJ

30. KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

31. KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII

1) Pracownia Medycznej e-Edukacji

32. KATEDRA I ZAKŁAD PATOLOGII I PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW

33. KATEDRA PATOMORFOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

1) Zakład Patomorfologii Klinicznej

a) Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej
b) Pracownia Diagnostyki Cytologicznej
c) Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej
d) Pracownia Mikroskopii Elektronowej
e) Pracownia Patomorfologii Pediatrycznej

2) Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej

3) Zakład Immunologii

34. KATEDRA I KLINIKA ORTODONCJI I WAD ROZWOJOWYCH TWARZY

35. KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

36. KATEDRA I ZAKŁAD PSYCHOLOGII KINICZNEJ

1) Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

37. KATEDRA I ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO

38. KATEDRA PRAKTYCZNEJ STOMATOLOGII KLINICZNEJ

1) Klinika Stomatologii Zintegrowanej

a) Pracownia Stomatologii Społecznej

2) Klinika Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia

a) Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych
b) Pracownia Techniki Dentystycznej
c) Pracownia Technik i Technologii Dentystycznych
d) Pracownia Laseroterapii

3) Zakład Diagnostyki

39. KATEDRA BIOLOGII MEDYCZNEJ

1) Zakład Immunobiologii
2) Zakład Medycyny Środowiskowej

40. KATEDRA GINEKOLOGII

1) Klinika Ginekologii

a) Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

1. KATEDRA I ZAKŁAD GENETYKI I MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

2. KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII FARMACEUTYCZNEJ

3. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII KLINICZNEJ I DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

1) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Pracownia Analizy Białek

4. KATEDRA I ZAKŁAD BROMATOLOGII

5. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ

6. KATEDRA I ZAKŁAD FARMACJI FIZYCZNEJ I FARMAKOKINETYKI

7. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ

8. KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

9. KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI

10. KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII

11. KATEDRA I ZAKŁAD FARMACJI KLINICZNEJ i BIOFARMACJI

1) Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej

12. KATEDRA I ZAKŁAD KOSMETOLOGII PRAKTYCZNEJ I PROFILAKTYKI CHORÓB SKÓRY

1) Pracownia Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii

13. KATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ŚRODKÓW LECZNICZYCH

1) Pracownia Badań Strukturalnych

14. KATEDRA I ZAKŁAD TECHNOLOGII POSTACI LEKU

1) Pracownia Farmacji Praktycznej

15. KATEDRA I ZAKŁAD TOKSYKOLOGII

1) Pracownia Matematyki

2) Laboratorium Badań Środowiskowych

3) Pracownia Modelu CAM

16. KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

1. INSTYTUT BIOSTRUKTURALNYCH PODSTAW NAUK MEDYCZNYCH (WM)

1) Zakład Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej

a) Pracownia Spektroskopii Elektrycznej
b) Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej

2. KATEDRA MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1) Zakład Ratownictwa Medycznego

a) Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych w Warunkach Przedszpitalnych

2) Zakład Medycyny Ratunkowej

a) Pracownia Toksykologii Klinicznej
b) Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
c) Pracownia Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

3. KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

1) Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki

2) Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych

3) Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej

4) Pracownia Historii Zawodów Medycznych

5) Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego

4. KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

1) Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

2) Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego

3) Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

4) Zakład Praktyki Pielęgniarskiej

5. KATEDRA REHABILITACJI I FIZJOTERAPII

1) Klinika Rehabilitacji

a) Pracownia Rehabilitacji Klinicznej

2) Zakład Fizjoterapii

a) Pracownia Praktycznej Nauki Zawodu
b) Pracownia Kinezyterapii

6. KATEDRA ZDROWIA MATKI I DZIECKA

1) Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

a) Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej
b) Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka

2) Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa

7. KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I KOLOREKTALNEJ

8. KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

1) Pracownia Polisomnografii i Badań Snu Dzieci i Młodzieży

2) Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

3) Pracownia Fizjoterapii Wieku Rozwojowego

9. KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI

1) Pracownia Biologii Molekularnej

2) Pracownia Biologii Rozrodu

3) Pracownia Epigenetyki

10. KATEDRA EDUKACJI MEDYCZNEJ

1) Zakład Edukacji Medycznej

2) Zakład Symulacji Medycznej

11. KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

1) Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego

2) Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej

3) Pracownia Zdrowia Międzynarodowego

4) Pracownia Epidemiologii

5) Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

6) Pracownia Medycyny Ekstremalnej

12. ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII NARZĄDU RUCHU

13. ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

14. ZAKŁAD TERAPII ZAJĘCIOWEJ

15. ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OPIECE ZDROWOTNEJ

a) Pracownia Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia
b) Pracownia Marketingu Społecznego