Szkolenia Specjalizacyjne dla Diagnostów Laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

prof. dr hab. med. Maciej Szmitkowski - konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej ustalił listę podręczników i czasopism, których treści będą wymagane do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Lista ta znajduje się na stronie Centrum Egzaminów Medycznych.

Pełnomocnik Rektora
ds. Organizacji Szkolenia Specjalizacyjnego
Diagnostów Laboratoryjnych
w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Pan Profesor dr hab. Jan Kanty Kulpa Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna przedstawił wykaz podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które będą pomocne w przygotowaniu diagnostów laboratoryjnych do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.


Pełnomocnik Rektora
ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań
tel.: 61 854-90-75 / 61-854-90-33


-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Pan Profesor dr hab. Jan Kanty Kulpa Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przedstawił wykaz podręczników i opracowań monograficznych, na podstawie których przygotowane są pytania do egzaminu testowego.


Pełnomocnik Rektora
ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań
tel.: 61 854-90-75 / 61-854-90-33


-----------------------------------------------------------

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych w województwie wielkopolskim, które decyzją Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej Pana prof. dr hab. Jana Kulpy uzyskały zgodę do prowadzenia stażu podstawowego dla diagnostów laboratoryjnych odbywających specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki medycznej 

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych w województwie wielkopolskim, spełniających wymagania do odbywania podstawowego stażu specjalizacyjnego przez diagnostów laboratoryjnych, od-bywających szkolenie specjalizacyjne z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 

Kontakt

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 82/84, wejście A, I piętro
60-569 Poznań
tel.: 61 854-90-75 / 61-854-90-33
w godz. 10.00 - 13.00
e-mail: arleta@ump.edu.pl