Gala Nauki

nagrody za całokształt 
   Nagrody za całokształt dorobku

Przemówienie JMRektora
   Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego

Nagroda Rady Nauki i Kanclerzy Kolegiów Nauk - prof. dr hab. Przemysław Guzik
   Nagroda Rady Nauki i Kanclerzy Kolegiów Nauk - prof. dr hab. Przemysław Guzik

Nagrody specjalne dla Kierowników najbardziej efektywnych Jednostek UMP
   Nagrody specjalne dla Kierowników najbardziej efektywnych Jednostek UMP

Wykład Młodego Naukowca
   Wykład Młodego Naukowca

Nagrody za rozprawę doktorską
   Nagrody za rozprawę doktorską

Nagroda za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki o zdrowiu
   Nagroda za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
   Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki medyczne
   Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki medyczne

Wykład Mistrza
   Wykład Mistrza

Nagrody zespołowe dyscyplina nauki medyczne
  
Nagrody zespołowe dyscyplina nauki medyczne

Nagrody zespołowe dyscyplina nauki farmaceutyczne
   Nagrody zespołowe dyscyplina nauki farmaceutyczne

Nagrody zespołowe dyscyplina nauki o zdrowiu
   Nagrody zespołowe dyscyplina nauki o zdrowiu

Prowadzący Uroczystość
   Prowadzący Uroczystość

Goście

Scena