Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Władze Uczelni za stołem prezydialnym

Władze uczelni za stołem prezydialnym

Zaproszeni goście siedzący na widowni

Zaproszeni goście siedzący na widowni

Rektor prof. Andrzej Tykarski

Zaproszeni goście na widowni

Przemówienie inauguracyjne Rektora

Przemówienie inauguracyjne Rektora

Rektor prof. Andrzej Tykarski rozpoczyna nowy rok akademicki

prof. Małgorzata Kotwicka

Immatrykulacja studentów pierwszego roku

Immatrykulacja studentów

Immatrykulacja studentów pierwszego roku

Immatrykulacja studentów pierwszego roku

Przemówienie przewodniczącej RUSS

Wręczenie nagród na scenie

Wręczenie nagród na scenie

Wręczenie nagród na scenie

Wręczenie nagród na scenie

Wręczenie nagród na scenie

Wręczenie nagród na scenie

Prof. Ewa Wender-Ożegowska

Ceremonia wręczenia nagród

Prof. Zbigniew Krasiński

Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród

Prof. Edmund Grześkowiak

Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia tytułów doktora habilitowanego

Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród

Ceremonia wręczenia nagród

Wykład inauguracyjny - prof. Iwona Mozer-Lisewska

Wykład inauguracyjny - prof. Iwona Mozer-Lisewska

 Zaproszeni goście na widowni. Chór na balkonie

Władze uczelni za stołem prezydialnym