Tradycyjna "wiecha" nad Collegium Pharmaceuticum

Uczestnicy uroczystości

Rektor prof. Andrzej Tykarski

Przemówienie

Wieniec

Wieniec

Uczestnicy wydarzenia

Uczestnicy wydarzenia

Uczestnicy wydarzenia