Posiedzenie Senatu UMP z dnia 3.06.2020 r.

Senatorowie siedzą na widowni w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego

Przy mikrofonie stoi Pani prof. Ewa Wender-Ożegowska

Senatorowie siedzą. Trzymają w dłoniach karty do głosowania.

Ogólny widok sali

Za stołem siedzą prof. Michał Nowicki, prof. Andrzej Tykarski i prof. Zbigniew Krasiński

Cztery osoby z komisji skrutacyjnej liczą głosy

Rektor stoi przy mównicy i wygłasza przemówienie

Rektor stoi przy mównicy

Za stołem siedzą prof. Michał Nowicki, prof. Andrzej Tykarski i prof. Zbigniew Krasiński

Zdjęcie prortretowe Pani prof. Doroty Zozulińskiej-Ziółkiewicz

Zdjęcie prortretowe Pani prof. Ewy Wender-Ożegowskiej

Zdjęcie prortretowe Pani prof. Małgorzaty Kotwickiej

Zdjęcie prortretowe Pana prof. Edmunda Grześkowiaka

Zdjęcie prortretowe Pana prof. Michała Nowickiego

Zdjęcie prortretowe Pana prof. Zbigniewa Krasińskiego