Pożegnanie JM Rektora prof. dra hab. Jacka Wysockiego

Władze

Władze

Władze
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski dziękuje przekazującemu obowiązki Rektora prof. dr. hab. Jackowi Wysockiemu