Inauguracja współpracy ze szkołami średnimi

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_