Inauguracja patronatu naukowego nad klasami biologiczno-chemicznymi VIII LO

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_