Komunikaty

11/08/2022

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2019/33/B/NZ5/01989 pt.: "Wpływ mikrośrodowiska płynu stawowego na przeżywalność, różnicowanie i starzenie się progenitorów chondrocytów", dr hab. Tomasz Trzeciak, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

11/08/2022

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu nauczania metodą symulacji przy współpracy z Symulowanymi / Standaryzowanymi Pacjentami

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu nauczania metodą symulacji przy współpracy z Symulowanymi/Standaryzowanymi Pacjentami, która odbędzie się 9 września 2022 r.

05/08/2022

Systemem zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

Zapraszamy do zapoznania się z systemem zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych poprzez stypendia, finansowanie studiów i opiekę mentorską.

01/08/2022

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/B/NZ7/02476 pt.: "Emitujące światło, dostarczające tlen, ukierunkowane na komórki nowotworowe nośniki fotosensybilizatorów dedykowanych do terapii fotodynamicznej głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych", prof. dr hab. Marek Murias, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Archiwum