Komunikaty

21/06/2024

Konkurs na 2 stanowiska stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu, prof. dr hab. Witold Szaflarski, ogłasza rekrutację na dwa stanowiska dla doktorantów w projekcie OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Analiza funkcjonalna i strukturalna leków przeciwnowotworowych jako inhibitorów biosyntezy białka”.

20/06/2024

Dni Jakości UMP 2024

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w V edycji Dni Jakości UMP, które odbędą się w dniach 4-5 lipca 2024 r., pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego - prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

18/06/2024

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego pt.: Komórki senescentne jako nowy mechanizm w rozwoju i progresji raka głowy i szyi, prof. dr hab. Michał Masternak, ogłasza nabór na stanowisko stypendysty-doktoranta.

13/06/2024

Konkurs na 2 stanowiska stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu, dr Urszula Oleksiewicz, ogłasza rekrutację na dwa stanowiska dla doktorantów w projekcie SONATA BIS finansowanym przez NCN, pt. "Zwiększenie wrażliwości na immunoterapię w raku płuca poprzez immunostymulację i modulację mikrośrodowiska guza".

Archiwum