Harmonogram roku akademickiego 2021/2022

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne od 1 października 2021 r. do 13 lutego 2022 r.
Przerwa świąteczna  od 23 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
Przerwa semestralna od 14 lutego do 20 lutego 2022 r.

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne od 21 lutego do 15 lipca 2022 r.
Przerwa świąteczna od 13 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.
Przerwa wakacyjna od 16 lipca do 30 września 2022 r.

Dni rektorskie

4 października 2021 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego
12 listopada 2021 r.
2 maja 2022 r.
19 maja 2022 r. - Dzień Kultury Fizycznej
17 czerwca 2022 r.

 

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
mgr Inga Ciastowicz-Tomczak
e-mail: dydaktyka@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-84

Zobacz także