Komunikaty

21/05/2020

Wirtualny Bieg dla Afryki

Każdego roku wiosną Fundacja Redemptoris Missio organizowała charytatywny bieg dla Afryki. Chcemy kontynuować tę tradycję, lecz z uwagi na panującą sytuację musieliśmy zmienić jej formułę. W tym roku Bieg dla Afryki będzie biegiem wirtualnym.

15/05/2020

Otwarty nabór partnera do projektu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia...

11/05/2020

Kampania informacyjno-edukacyjna “Udar - liczy się każda minuta!”

W czasach pandemii z jeszcze większą uwagą należy koncentrować się na chorobach o zasięgu populacyjnym i zagrażających sprawności i życiu.

Archiwum