Komunikaty

30/07/2021

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie NCN (wyniki postępowania)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie "Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych" finansowanym przez Narodowe Centum Nauki.

30/07/2021

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie PRELUDIUM BIS 2

Kierownik Projektu badawczego pt.: "Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

28/07/2021

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie NCN (wyniki postępowania)

Kierownik Projektu badawczego pt. "Analiza funkcjonalna miRNA na modelu zwierzęcym ex vivo zapalenia alergicznego dróg oddechowych" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w grancie PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.

16/07/2021

Nabór na I edycję Studiów Podyplomowych Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna

Zapraszamy do udziału w I edycji Studiów Podyplomowych Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej.

Archiwum