Komunikaty

15/03/2021

Bezpłatne webinarium „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”

Zapraszamy do udziału w webinarium, które poświęcone będzie realizacji oraz wdrożeniu efektów projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją...

12/03/2021

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP” - przedłużenie rekrutacji dla pracowników UMP

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.

11/03/2021

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu nr 2019/33/B/NZ5/01989 pt. Wpływ mikrośrodowiska płynu stawowego na przeżywalność, różnicowanie i starzenie się progenitorów chondrocytów ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta.

08/03/2021

Zaproszenie dla studentów do udziału w zajęciach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza studentów kierunku lekarskiego i farmacji studiujących na 4 ostatnich semestrach do składania zgłoszeń do udziału w spotkaniach Studenckiego Punktu Konsultacyjnego w wersji online.

Archiwum