< Cofnij

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP” - przedłużenie rekrutacji dla pracowników UMP

Logotypy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.

  1. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników UMP w zakresie znajomości Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.
  2. Szkolenie podzielone będzie na dwie części:

Szkolenie jednodniowe (8h) prowadzone przez wykładowcę, praktyka, osobę z wykształceniem prawniczym, posiadającą wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiających, w szczególności z zakresu zamówień o charakterze medycznym. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Szkolenie jednodniowe (2h) prowadzone przez pracownika Działu Zamówień Publicznych UMP.

Szkolenia prowadzone będą online. Przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnicy otrzymają login do platformy, na której będzie odbywało się szkolenie.

  1. Terminy szkoleń

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez platformę pOLAT (po zalogowaniu się do WISUS należy wybrać SYSTEMY → POLAT. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy na szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP”.

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w szkoleniu w systemie pOLAT oraz dostarczenia wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej do Kancelarii UMP (ul. Fredy 10) upływa dnia 16.03.2021r. (godz. 15:00).

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. 03.05.00-00-Z068/18.

Załączniki: