Komunikaty

19/02/2021

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP” dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych UMP

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.

16/02/2021

Konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie Lider NCBiR

Kierownik Projektu badawczego pt.: "Nowe matryce polimerowo-fosfolipidowe do otrzymywania amorficznych stałych rozproszeń substancji leczniczych" ogłasza nabór na stanowisko wykonawca projektu.

16/02/2021

Nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie NCN

Zakład Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku „stypendysta-doktorant” w projekcie pt.: „Zależny od egzosomów patomechanizm wybudzania i wzmagania progresji uśpionych komórek raka jajnika przez prawidłowe komórki otrzewnej poddane działaniu karboplatyny i paklitakselu”, finansowanym z programu OPUS Narodowego Centrum Nauki (od 1 czerwca 2021 do 30 maja 2025).

15/02/2021

Ostatnie wolne miejsca na I edycję Studiów Podyplomowych Psychodietetyka z elementami immunologii

Szanowni Państwo, prowadzimy nabór na I edycję Studiów Podyplomowych PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI IMMUNOLOGII.

Archiwum