< Cofnij

Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP” dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych UMP

Logotypy


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.

  1. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie znajomości Prawa Zamówień Publicznych i procedur wewnętrznych UMP.
  2. Szkolenie podzielone będzie na dwie części:

Szkolenia prowadzone będą online. Przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnicy otrzymają login do platformy, na której będzie odbywało się szkolenie.

  1. Terminy szkoleń:

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez platformę pOLAT (po zalogowaniu się do WISUS należy wybrać SYSTEMY → POLAT. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy na szkolenie „Prawo zamówień publicznych i procedury wewnętrzne UMP”.

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w szkoleniu w systemie pOLAT oraz dostarczenia wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej do Kancelarii UMP (ul. Fredy 10) upływa dnia 05.03.2021r. (godz. 15:00).

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Uniwersytet z Misją – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. 03.05.00-00-Z068/18.

Załączniki: