Aktualności

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule...

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W dniu 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość wręczenia Jednorazowych Stypendiów...

Złoty Kopernik

Współfinansowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu film w reżyserii Marcina J. Januszkiewicza "Trzy stany...

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

W sobotę 19 listopada 2016r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odbyło się Dyplomatorium absolwentów studiów II...

Archiwum

Kategorie