< Cofnij

Wykłady z zakresu eksperymentalnej onkologii i prewencji nowotworów

Data wydarzenia: 19 maja 2016

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego zapraszają doktorantów, pracowników i studentów na wykłady z zakresu eksperymentalnej onkologii i prewencji nowotworów, które wygłosi Professor John DiGiovanni (The University of Texas at Austin College of Pharmacy).

Wykłady odbędą się dnia 19 maja 2016 w godz. 12:00-13:30 w sali 1010 Centrum Biologii Medycznej UM w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8.

Tematy wykładów:

1. Genetic Susceptibility to Environmentally Induced Cancer
2. Obesity, Energy Balance and Cancer: New opportunities for Cancer Prevention


» Plakat
» Nota biograficzna
» Biographical information