< Cofnij

4. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej” - Ze Wschodu na Zachód: terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19

Data wydarzenia: 2 marca 2021

Baner

Ze Wschodu na Zachód: terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19
4. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej”
Poznań, 2 marca 2021 roku
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Terapii Zajęciowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. Międzynarodowej Konferencji „Innowacje w terapii zajęciowej” - Ze Wschodu na Zachód: terapia zajęciowa w czasach pandemii COVID-19. Organizatorem konferencji jest Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obrady konferencji obejmują dwa bloki tematyczne. Blok przedpołudniowy prowadzony będzie w języku angielskim i obejmować będzie wystąpienia przedstawicieli organizacji i uniwersytetów zagranicznych prowadzących badania oraz kształcenie w dziedzinie terapii zajęciowej. Zgodnie z brzmieniem tytułu konferencji - odbędziemy „podróż” ze Wschodu na Zachód i poznamy zróżnicowane praktyki rozwijane przez terapeutów zajęciowych w związku z pandemią COVID-19. Naszymi gośćmi będą terapeuci zajęciowi i badacze z Australii, Malezji, Chorwacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanady. Natomiast blok popołudniowy prowadzony będzie w języku polskim. Do udziału w tej części zaprosiliśmy wybitnych polskich przedstawicieli takich pól badawczych i praktyki, jak pediatria, kardiologia, pulmonologia, ortopedia, neurologia, neuropsychologia, geriatria, biologia medyczna. Wystąpienia ekspertów z tych dziedzin pozwolą na wielowymiarowe, interdyscyplinarne ukazanie wpływu COVID-19 na człowieka oraz pozwolą w ramach dyskusji wskazać kierunki rozwijania praktyki terapii zajęciowej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone, w terminie do 28 lutego o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w zakładce „rejestracja” na stronie internetowej www.innowacje2021.bok-ump.pl.

Tegoroczne wydarzenie ma formę zdalną.