AKTUALNOŚCI

ERASMUS WYBORY

15 grudnia 2021 odbędą się wybory na Koordynatora do spraw działalności programu Erasmus na naszej Uczelni.
Zachęcamy do udziału i kandydowania!
kiedy? 15.12. 2021r. godz. 19:00
gdzie? TEAMS Kanał ERASMUS UMP
(Link do spotkania zostanie udostępniony w dyskusji w dniu wydarzenia.)
Kandydatury należy wysyłać na adres erasmusump@gmail.com. W formie krótkiej prezentacji na swój temat (maksymalnie 2 minuty). Mogą być w formie multimedialnej w formatach pptx, jpg, docx, Pages, pdf. Najlepiej ze zdjęciem kandydata. Student powinien opowiedzieć krótko o sobie, swoich zainteresowaniach i doświadczeniach oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego byłby dobrym kandydatem na to stanowisko.
Podczas spotkania odbędzie się prezentacja kandydatów. Obecni na spotkaniu będą mogli zagłosować przy użyciu formularza internetowego.
Korzyści z bycia koordynatorem programu Erasmus:
- Poznawanie nowych osób i kultur. Przebywanie w międzynarodowym środowisku.
- Możliwość zaprezentowania własnej osoby na wspólnych spotkaniach.
- Kształtowanie umiejętności menedżerskich i interpersonalnych.
- Wspólne przeżycia i wyjścia.
- Możliwość posługiwania się językiem obcym.
- Korzyści przy aplikowaniu na własną wymianę (dodatkowe punkty rekrutacyjne).
Obowiązki opiekuna programu Erasmus:
- Kontaktowanie się z Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
- Poszukiwanie i przydzielanie polskich opiekunów dla zagranicznych studentów odbywających u nas studia i praktyki w ramach programu Erasmus.
- Współpraca ze studentami Wydziału Anglojęzycznego w organizowaniu wspólnych spotkań lub imprez ze studentami. Uaktualnianie internetowego kalendarza.
- Organizacja i prowadzenie spotkań takich jak Przywitanie Studentów Erasmusa, Wigilia.
- Prowadzenie stron na Facebooku dla studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających.
- Prowadzenie konta na Instagramie.
- Kontakt ze studentami zaangażowanymi w pomoc w programie drogą mailową i poprzez komunikator WhatsApp.
- Rejestrowanie działalności zaangażowanych osób.
- Informowanie wyjeżdżających studentów o aktualnościach i pomoc w kontaktowaniu się z uczestnikami wymian spośród studentów uczelni.
Wybrana osoba zostanie wdrożona w funkcjonowanie programu na indywidualnym spotkaniu.
W razie pytań prosimy o kontakt: erasmusump@gmail.com

strona główna

ERASMUS+ W NOWYM ROKU AKADEMICKIM!

Pierwsze wspólne spotkanie integracyjne studentów Erasmusa odbyło się 14 października 2021 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP. W spotkaniu wzięli udział studenci Erasmusa, którzy wybrali właśnie naszą uczelnię  spośród innych uczelni europejskich. Największą grupę stanowią Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi  i Włosi, ale gościmy także studentów z Mołdawii, Turcji, Niemiec, Łotwy, Chorwacji i Macedonii.

Erasmusowych gości powitał Prorektor ds. Nauki i Współpracy  z Zagranicą Prof. Michał Nowicki, a studenci naszej Uczelni, działający w ramach nieformalnej grupy Erasmus Center przygotowali prezentacje o naszym Uniwersytecie, o Poznaniu i kraju oraz quiz z nagrodami. Spotkanie zwieńczyła wspólna kolacja i próbowanie polskich specjałów.

Spragnieni kontaktów na żywo i z uśmiechami na twarzy żegnaliśmy się wiedząc, że kolejne spotkanie już tuż, tuż  i wierząc,  że i tym razem pandemia nie zmusi nas do spotkania on-line.

 

 

 NABÓR NA STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 W dniach 01.10.2021 – 05.11.2021 odbędzie się nabór wniosków pracowników Uczelni na wyjazdy Erasmusowe:

  1. Nauczyciele akademiccy:
  • Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej –  pobyt 3-5 dniowy;
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania)  - pobyt 3-5 dniowy;
  1. Inni pracownicy:
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp.  -  pobyt 3-5 dniowy

Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi instytucjami  krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.

Warunki finansowe wyjazdów:

Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 140EUR do 180EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 1500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

 Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do Prorektora Prof. dr hab. Michała Nowickiego z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rozwoju umiejętności dydaktycznych.
  2. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
  3. Krótki opis osiągnięć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a  w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną  do Sekcji ds. Współpracy  Z Zagranicą lub jako załączone skany do emaila, który należy wysłać na adres: braducha@ump.edu.pl do dnia 5 listopada 2021r.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela Bożena Raducha - tel.:  +61 854 60 36, e-mail: braducha@ump.edu.pl

 

 

 
UWAGA STUDENCIE!
 
Jeśli chciałbyś zostać opiekunem studenta zagranicznego przyjeżdżającego na studia/praktyki ERASMUSA do naszej uczelni, zgłoś się do grupy ERASMUS CENTER wypełniając poniższą ankietę:
 
ANKIETA
 
Za aktywność w ramach Erasmus Center otrzymasz dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyjazdy Erasmusowe w przyszłych latach, ale także poznasz bardzo ciekawych ludzi, podszkolisz  język obcy i być może nawiążesz przyjaźnie na całe życie.
 
Zapraszamy!
 
 
EC logo example - standard version
 
Karta ECHE  - Pozytywna ocena Komisji Europejskiej 
 
Z radością informujemy, że złożony wniosek o uzyskanie Karty ECHE (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) na lata 2021-2027 uzykał pozytywyną ocenę Komisji Europejskiej.
Oznacza to, że w kolejnych latach nasza Uczelnia będzie mogła ubiegać się o finansowanie moblilności studentów i pracowników oraz innych projektów edukacyjnych w ramach Programu ERASMUS+.

Decyzja Komisji Europejskiej

 

Erasmus+ czyli nauka i przygoda w jednym!
Pomimo trwającej pandemii  Program Erasmus+ wciąż umożliwia naszym studentom wyjazdy zagraniczne.
Na przełomie stycznia i lutego 2021 zostanie otwarty  nabór wniosków, który umożliwi wyjazd  na praktyki w wakacyjne już od czerwca 2021  oraz studia w nowym roku akademickim 2021/22.
Jeśli tylko pragniesz odbyć swoją przygodę z Erasmusem w jednej z 49 uczelni partnerskich lub innej instytucji na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii i Lichtensteinu już dziś zapoznaj się z regułami programu. To tylko jedna strona  do przeczytania, która pozwoli zrozumieć wszystkie meandry Programu i odpowiednio przygotować się do rekrutacji oraz wyjazdu. Jeśli  po lekturze będziesz miał pytania i wątpliwości skontaktuj się z Sekcją ds. Współpracy z Zagranicą (tel. 61 854 62 50 lub 61 854 60 36, email: mpiorkow@ump.edu.pl). Pracownicy Sekcji odpowiedzą na każde pytanie i pomogą rozwiać każdą wątpliwość.
Jak powiedział patron Programu -  Erazm z Rotterdamu „Dla chcącego nie ma nic trudnego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podróżujesz lub planujesz wyjazd zagranicę? "Re-open UE"  odpowie na wszystkie wątpliwości!

Komisja Europejska przygotowała narzędzie, w formie interaktywnego linku: https://reopen.europa.eu/en

które pozwala sprawdzać  jakie zasady obowiązują Podróżujących po przybyciu na teren innego kraju Unii Europejskiej i nie tylko. Dostępne są tam wszystkie ważne informacje takie jak: Czy konieczna jest kwarantanna?  Jak długo trwa? Wystarczy podać kraj docelowy swojej podróży!

Serdecznie polecamy!

 

Komisja Europejska wraz z  partnerami uruchomiła  europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i 2020.04.20 platforma foto 1udostępnianie danych naukowych. Platforma, jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element wysiłków UE na rzecz wspierania badaczy w Europie i na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

Platforma zapewni otwarte, godne zaufania i dające się rozbudować europejskie i globalne środowisko, w którym naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także danych epidemiologicznych. Platforma jest owocem współpracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI), organizacji Elixir, uczestników projektu COMPARE, a także państw członkowskich i innych partnerów.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Zobacz także