Konkursy badawcze

  granty

 

 

 

 

 

Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Więcej informacji.

 

 Podobny obraz

Europejska Rada ds. Badań Naukowych w Horyzoncie Europa – wstępne daty pierwszych konkursów

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła plany dotyczące działań ERC w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa. Pierwsze konkursy zosyaną ogłoszone najprawdopodobniej w styczniu 2021 roku.

Zostaną utworzone nowe panele dla nauk społecznych i humanistycznych oraz fizycznych i inżynieryjnych. ERC zamierza również na nowo zdfiniować panele dla nauk o życiu.

Więcej informacji ( w języku angielskim) na stronie ERC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Zobacz także