< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na realizację ćwiczeń z Biochemii

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert realizację ćwiczeń

pn. „Biochemia” dla studentów kierunku „Inżynieria farmaceutyczna”- 2 wykładowców,

które realizowane będą w ramach projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
» Zapytanie ofertowe
» Załączniki
» Oświadczenie