< Cofnij

Zaproszenie dla studentów do udziału w kursie Critical Thinking

Logotypy - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w pierwszej edycji kursu Critical Thinking, w ramach którego prowadzone będą zajęcia warsztatowe w formie blended-learningu. Kurs skierowany jest do studentów UMP ostatnich 4 semestrów studiów I st. / II st. lub jednolitych studiów magisterskich kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa i fizjoterapii, zdrowia publicznego, biotechnologii, elektroradiologii i terapii zajęciowej.

Celem zajęć jest wsparcie studentów przy podejmowaniu decyzji klinicznych w odniesieniu do poznanych zasad etycznych i norm moralnych.

Terminy realizacji I edycji kursu Critical Thinking:

Praktyczne zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, sala 040.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć najpóźniej do dnia 22.02.2021 r.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-Z068/18.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i wymaganych dokumentów znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Załączniki:
» Zaroszenie
» Regulamin rekrutacji
» Formularz zgłoszeniowy
» Formularz osobowy uczestnika projektu
» Oświadczenie uczestnika projektu