< Cofnij

Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem JM Rektora nr 16/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim.

» Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim

Pamiętając o nadal obowiązującym stanie zagrożenia epidemicznego wdrażajmy zasady profilaktyki przeciwwirusowej.