< Cofnij

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Szanowni Państwo,

zbliża się czas nasilonych wypłat za godziny ponadwymiarowe wynikające z dydaktyki, w tym dydaktyki anglojęzycznej. Do końca maja wypłacone zostało zaledwie 2,5 mln złotych, a na wypłatę oczekuje suma około 10 mln złotych. By przebiegło to sprawnie zachęcam osoby odpowiedzialne w Jednostkach UMP do szybkiego dostarczenia pełnej dokumentacji dotyczącej rozliczenia pensum (karty zbiorczej oraz kart indywidualnych wraz ze wszystkimi wymaganymi podpisami), co stanowi niezbędny warunek wypłat. Nie są wymagane żadne dodatkowe wnioski od osób, którym należą się wypłaty. Szybkie (tzn. przed urlopem danej osoby) dostarczenie dokumentacji umożliwi również zwiększenie średniej urlopowej o należne z godzin ponadwymiarowych 14,33%.

Jednocześnie informuję, że podjąłem decyzję, by w okresie wakacyjnym wypłaty godzin ponadwymiarowych były realizowane co miesiąc, a nie co kwartał.

Rektor UMP
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski