< Cofnij

Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo!

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają między styczniem a majem 2024 roku. Dlatego też, już teraz rozpoczynamy wybory do komitetów naukowych kolejnej kadencji.

Uprawnionych do głosowania jest ponad 35 tys. samodzielnych pracowników naukowych, dlatego wybory do 78 komitetów naukowych PAN zostaną przeprowadzone przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN). Regulamin oraz harmonogram wyborów znajdują się na stronie głównej PAN w zakładce Komitety Naukowe/wybory w górnym menu pod adresem https://pan.pl/.

Pozwolę sobie dodać, że rejestracja uczestników wyborów w systemie ESWPAN odbędzie się między 5 lipca a 6 października.

Wszystkim kończącym swoje kadencje Członkom Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk składam podziękowania za aktywność i wszelkie podejmowane inicjatywy.


Z poważaniem

prof. Aleksander Welfe
członek rzeczywisty PAN
aleksander.welfe@pan.pl
+48 22 182 60 02