< Cofnij

Wrześniowa edycja Poznańskiej Szkoły Rozwoju i Terapii

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii zaprasza w dniach 21 i 22 września br. na szkolenie

"TERAPEUTYCZNE WSPARCIE OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM".

Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą i nadal nieuleczalną o zróżnicowanym obrazie klinicznym. Wieloletniemu chorowaniu towarzyszą różnie nasilone objawy takie, jak: zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, niedowłady, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy, zmęczenie i inne. Wraz z upływem czasu osoba chorująca na stwardnienie rozsiane potrzebuje coraz większego wsparcia i asystowania w codziennych czynnościach oraz prowadzenia terapii wspomagających.

Celem szkolenia jest dokonanie przeglądu wybranych metod pracy z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane oraz trening kluczowych dla tych metod umiejętności. Dominującą podczas szkolenia metodą są warsztaty.

Informacje szczegółowe, zapisy:

mgr Anna Lewczuk - zdjęcie
mgr Anna Lewczuk
Pracownia Terapii Zajęciowej
Katedra Geriatrii i Gerontologii
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl

Szczegółowy program szkolenia, koszt uczestnictwa: www.edukacja.ump.edu.pl/psrit.php

Dysponujemy jedynie 10 wolnymi miejscami!

 


Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii (PSRiT) jest ofertą szkoleń organizowanych przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu skierowanych do psychologów, terapeutów zajęciowych, arteterapeutów, pedagogów, nauczycieli wczesnej edukacji, edukacji artystycznej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów podejmujących pracę z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, ale także do osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego.

PSRiT obejmuje odrębne szkolenia tematyczne, organizowane cyklicznie, począwszy od lutego 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy!

dr Mirosława Cylkowska-Nowak
mgr Anna Lewczuk

Poznańska Szkoła Rozwoju i Terapii