< Cofnij

Zaproszenie na warsztaty naukowe

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
zaprasza Pracowników naukowych Uczelni do wzięcia udziału w warsztatach naukowych:

"Strategia pozyskiwania środków finansowych NCN - PRELUDIUM i SONATA",

które odbędą się 4 listopada 2015 r. o godz. 11:30 w Centrum Biologii Medycznej (sala 3018) przy ul. Rokietnickiej 8.

Zgłoszenia proszę przekazywać do Działu Badań Naukowych drogą elektroniczną na adresy magpawlik@ump.edu.pl, makowska@ump.edu.pl lub telefonicznie 61 854 62 66, 61 854 60 33.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zachęcam Państwa do udziału,
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak