< Cofnij

Ultrawirówka w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w Uczelnianym Centrum Aparaturowym uruchomiona została ultrawirówka Thermo Sorvall MX120+, wyposażona w rotor stałokątowy, umożliwiający wirowanie próbek z prędkością do 80 000 obrotów na minutę (414 600 x g). Zachęcamy Państwa do korzystania z tego ultranowoczesnego urządzenia oraz do planowania nowych projektów, uwzględniających możliwość jego wykorzystania. Oferta skierowana jest w szczególności do osób zajmujących się szeroko pojętą biologią molekularną, biologią komórki oraz biochemią. Metoda preparatywnego wirowania przy bardzo wysokich prędkościach umożliwia frakcjonowanie w gradiencie gęstości ultrastruktur komórkowych, w tym: błon komórkowych, mitochondriów, mikrosomów i rybosomów, jak również może być wykorzystywana do rozdzielania frakcji polimerów organicznych takich jak białko, RNA i DNA. Wśród innych zastosowań ultrawirówki można wymienić izolację wirusów, ich składowych oraz lipoprotein. Więcej informacji o możliwych zastosowaniach tej i innych ultrawirówek można znaleźć na stronie internetowej producenta: https://www.thermofisher.com.au/show.aspx?page=/ContentAUS/Scientific/Applications/Applications-Centrifugation.html

Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy, aby pomagać!