< Cofnij

Szkolenie z zakresu profilaktyki raka płuc

Logotypy


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracowników ochrony zdrowia (pulmonolodzy, radiolodzy, lekarze POZ, pielęgniarki, koordynatorzy opieki medycznej) z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego na szkolenie dotyczące profilaktyki raka płuc
w ramach projektu „Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-00018/19.

Termin realizacji szkolenia: 10.10.2023 lub 18.10.2023, godz. 12.00-15.00.
Szkolenie odbędzie się online.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz rekrutacji znajdują się w załączniku.

» Ogłoszenie
» Formularz zgłoszeniowy

Izabela Waloszczyk
Dział Realizacji Projektów