< Cofnij

Szkolenie "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych"

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych".

Podczas szkolenia  dowiecie się Państwo m.in.:

Szkolenie składa się z trzech spotkań - łącznie 10 h i realizowane jest online poprzez platformę Microsoft TEAMS.

Zapisu na szkolenie można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY → POLAT → PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy warsztaty "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych".

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika, a także Oświadczenie uczestnika (do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze).

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapisać się na trzy jego części w ramach jednej edycji.

Edycja XXIX szkolenia:
cz. I - termin 20.10.2021 r., godz. 9:00 – 13:00
cz. II - termin indywidualny, Studio Nagrań
cz. III - termin 03.11.2021 r., godz. 9:00 -11:15

Edycja XXX szkolenia:
cz. I - termin 25.10.2021 r., godz. 9:00 – 13:00
cz. II - termin indywidualny, Studio Nagrań
cz. III - termin 08.11.2021 r., godz. 9:00 -11:15

Termin zgłaszania do udziału w szkoleniu:

Edycja XXIX szkolenia: rejestracja do 18.10.2021 r. do g. 15.00.

Edycja XXX szkolenia: rejestracja do 19.10.2021 r. do g. 15.00.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem studio@ump.edu.pl lub Biuro Projektu nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41 (ul. Fredry 10, p. 143).

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie