< Cofnij

Szkolenie "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych"

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych". Podczas szkolenia dowiecie się Państwo m.in.:

Szkolenie składa się z trzech spotkań. W ramach szkolenia popracujemy wspólnie w portalu edukacyjnym, przeanalizujemy już odbywające się zajęcia e-learningowe oraz przetestujemy możliwości Studio Nagrań. Celem szkolenia jest zainspirowanie Uczestników do przygotowania swoich seminariów czy wykładów zdalnych oraz wykonanie pierwszych materiałów edukacyjnych dla e-learningu.

Zapisu na szkolenie można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY → POLAT → PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy warsztaty "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych".

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika, a także Oświadczenie uczestnika (do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze).

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapisać się na trzy jego części w ramach jednej edycji.

Edycja XI szkolenia:
cz. I - termin 16.02.2021 r., godz.10:00-14:00
cz. II - zajęcia e-learningowe asynchroniczne
cz. II - termin 09.03.2021 r., godz. 11:45-14:00

Edycja XII szkolenia:
cz. I - termin 18.02.2021 r., godz.10:00-14:00
cz. II - zajęcia e-learningowe asynchroniczne
cz. II - termin 10.03.2021 r., godz. 11:45-14:00

Edycja XIII szkolenia:
cz. I - termin 19.02.2021 r., godz.10:00-14:00
cz. II - zajęcia e-learningowe asynchroniczne
cz. II - termin 11.03.2021 r., godz. 11:45-14:00

Termin zgłaszania do udziału w szkoleniu:

Edycja XI szkolenia:
rejestracja do 15.02.2021 r., do g. 15.00

Edycja XII szkolenia:
rejestracja do 17.02.2021 r., do g. 15.00

Edycja XIII szkolenia:
rejestracja do 18.02.2021 r., do g. 15.00

Załączniki: