< Cofnij

Szkolenie "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych"

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach szkolenia pn. "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych". Podczas szkolenia dowiecie się Państwo m.in.

Szkolenie składa się z dwóch 5-godzinnych spotkań i odbywa się w laboratorium komputerowym oraz w Studio Nagrań UMP, jakie zostało w październiku 2019 r. otwarte w Centrum Symulacji Medycznej. W ramach szkolenia popracujemy wspólnie w portalu edukacyjnym, przeanalizujemy już odbywające się zajęcia e-learningowe oraz przetestujemy możliwości Studio Nagrań. Celem szkolenia jest zainspirowanie Uczestników do przygotowania swoich seminariów czy wykładów zdalnych oraz wykonanie pierwszych materiałów edukacyjnych dla e-learningu.

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów edukacyjnych.

Terminy kolejnych edycji:

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie